|626 Fotografie
Aktualna temperatura: -1.375 °C Jakość powietrza: Szczecinska 28: Zła 86 μg/m3 (344 %)

Fotografie

2014.05 Budowa kościoła - Pierwsze prace ziemnie

22 Maja 2014 - ruszyły pierwsze prace ziemne przy budowie nowego kościoła w Grzybowicach

22 Maja 2014 ruszyły pierwsze prace ziemne przy budowie nowego kościoła w Zabrzu Grzybowicach.

Zobacz fotografie z tego wydarzenia: http://grzybowice.pl/fotografie/626

Kościół jest budowany z datków wiernych.
Datki można wpłacać na konto przeznaczone na budowę kościoła:
W Złotówkach:
39 1240 1343 1111 0000 2370 7209

W EURO:
95 1240 4849 1978 0010 5486 9856

Parafia rzymskokatolicka
M.B. Różańcowej
ul. Szczecińska 27, 41-814 Zabrze
Tytuł wpłaty: ofiary na cele kultu religijnego

BÓG ZAPŁAĆ ZA KAŻDĄ ZŁOŻONĄ OFIARĘ!