Aktualna temperatura: 0 °C Jakość powietrza: AQI: Dobra 84

Oczyszczalnia Hydrobotaniczna Zabrze-Grzybowice

Oczyszczalnia Hydrobotaniczna Zabrze-Grzybowice

Kierownik Wydziałuu Oczyszczalni
i Przepompowni: inż. Pelagia Kusz

Ogolnie:Â

  • Rok budowy - 1995
  • Oczyszczalnia     mechaniczno-biologiczna, infiltracyjno-korzeniowa
  • Przepustowość oczyszczalni - 120     m3/dob
  • Dopływ do oczyszczalni ścieków     sanitarnych - ok. 44 m3/dob
  • Oczyszczalnia zajmuje 0,5 ha     powierzchni

Część mechaniczna:

  • studnia rozdzielcza,
  • 4 osadniki wstepnego typu "Dywidag".

Część biologiczna:

  • 8 stawów hydrobotanicznych     obsadzonych trzciną

Technologia oczyszczania:

Proces wstępnego oczyszczania następuje w osadnikach "Dywidag". ZłoĹźa hydrobotaniczne są poletkami trzciny, w któ;rych ścieki przesączają się przez filtr piaskowy w ciągu 1-4 tygodni. Tak długi okres retencji pozwala na wydajne oczyszczanie mechaniczne i biologiczne. Skuteczność oczyszczania jest bardzo wysoka, ró;wnieĹź w przypadku azotu i fosforu, i bardzo stabilna. Trzciny utrzymują przepuszczalność hydrauliczną w długim okresie czasu na wysokim poziomie. Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji 1 grudnia 1995 r., a pełną zdolność technologiczną osiągnęła w okresie 3 lat.


Tekst zaciagniągnięty ze strony www.wodociagi.zabrze.pl