Aktualna temperatura: 0 °C Jakość powietrza: AQI: Dobra 84

Historia

Historia Parafii Matki Bożej 

Różańcowej

     Już w 1945 r. rozpoczęto w Zabrzu Grzybowicach odprawianie  nabożeństw w zaadaptowanej na kaplicę świetlicy. Przy kaplicy powstała lokalia, którą wydzielono z parafii Wieszowa. Dekretem bpa Franciszka Jopa z dnia 1 stycznia 1958 r. lokalia została  podniesiona do rangi parafii. W tym samym roku nowo utworzona parafia  złożyła w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Katowicach wniosek o zezwolenie na budowę nowego kościoła, który został rozpatrzony negatywnie. W 1960 r. w sąsiedztwie kaplicy zbudowano dzwonnicę, na której  zawieszono trzy dzwony.

      14 września 1997 r. dokołączono do parafii Matki Boskiej Różańcowej miejscowość Czekanów, wyłączoną z parafii Ziemięcice. Już 15 kwietnia 1981 r. Kuria biskupia w Opolu rozpoczęła  starania o budowę punktu katechetycznego w Czekanowie. W latach 1984-91 wybudowano w Czekanowie zespół sakralny, obejmujący kościół i dom parafialny.  Kościół został poświęcony przez biskupa Jana Bagńskiego 26 maja 1991 r.


Tekst zaciągnięty ze strony: http://www.kuria.gliwice.pl/kuria/?akcja=parafia&ID=144