Aktualna temperatura: 0 °C Jakość powietrza: AQI: Dobra 84

Interwencje


Interwencje oraz pomysły można zgłaszać poprzez:


Lista interwencji oraz spraw zgłoszonych / monitorowanych przez zarząd Dzielnicy Grzybowice


Rok 2022

  • Ul. Apatytowa. kiedy zostanie utwardzona - 09.06.2022r.
  • Przejście dla pieszych przez ulicę Badestinusa, koło apteki - 08.06.2022r.
  • Kratka ściekowa na chodniku Ul. przy ujęciu - 08.06.2022r.
  • Wyłączenie ul Kurpiowskiej ze strefy objętej znakiem Strefa zameiszania - 08.06.2022r.
  • Wyrwany znak Strefa Ruchu (Szczecińska / Warmińska) - 30.05.2022
  • Problem z parkowanie w Grzybowicach - 27.05.2022
  • Wykoszenie boiska na ul. Witosa - 27.05.2022
  • Uszkodzony hydrant ul. Hallera - 27.05.2022
  • Uszkodzony znak Strefa ruchu (Szczecińska / Warmińska) - 29.04.2022