Aktualna temperatura: 0 °C Jakość powietrza: AQI: Dobra 84

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Dzielnica Grzybowice


Odpowiedz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na zgłoszone uwagi dotyczące wykonania projektu poprawy gospodarki wodno - ściekowej...