Aktualna temperatura: 0 °C Jakość powietrza: AQI: Dobra 84

AKS PROINVEST Zabrze-Grzybowice

AKS PROINVEST Zabrze-Grzybowice

Zespół nieistniejący


Skład

Glokor Gliwice

1.Piotr �abu�
2.Micha� Nieradka
3.Robert G�recki 4.Oskar Hudy
5.Pawe� Szczepek 6.Zdzis�aw Hudy
7.Mariusz Duda 8.Daniel Modrzejewski
9.Mieszko Duda 10.Piotr Nieradka
11Wac�aw Fejdasz

Glokor Grzybowice

1.Wojtek Loch
2.Arek Gorlewski  
3.Daniel St�pka 4.Micha� Pura
5.Micha� St�pie� 6.Kamil Pura
7.Marcin Stanik 8.Rafa� Gorza�a
9.S�awek So�tysek 10.Arek Modrzejewski
11.Kamil Jarosz