Aktualna temperatura: 0 °C Jakość powietrza: AQI: Dobra 84

Informacje o środowisku

Grzybowice są jedna z 10 dzielnic Zabrza, które położone jest w dorzeczu Odry, w zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Dzielnica leży w północnej części miasta i sąsiaduje: od północy z gmina Zbroslawice, od wschodu z dzielnica Rokitnica, od południa z dzielnica Mikulczyce i od zachodu z gmina Kamieniec, swietoszowice i Czekanowem.

 

Budowa geologiczna

Podłoże Grzybowic, podobnie jak całego miasta, stanowi karbon przykryty utworami triasu. Osady te są jednak uzupełnione warstwa utworów czwartorzędowych (piaski, gliny, iły) do grubości ponad 4,5 m.

 

Klimat

Klimat Grzybowic nie rożni sie zasadniczo od klimatu całego regionu Wyżyny śląskiej. Charakterystyczna cecha jest brak silnych wiatrów, wysoka średnia temperatura roczna i znaczna ilość opadów rocznych. 

średnia temperatura roczna wynosi ok +7°C; w styczniu -2.5°C, a w lipcu +18°C.

Grzybowice znajdują sie pod dominującym wpływem wiatrów zachodnich i południowo-zachodnich. Stan taki jest korzystny, gdyż napływające masy powietrza pochodzą z terenów zielonych i nie są tak zanieczyszczone, jak masy napływające ze wschodu.

Roczny przebieg opadów jest nierównomierny. Maksimum opadów przypada na lipiec (87mm), a minimum na luty (40mm), średnia roczna suma opadów wynosi ponad 700mm.średnia wieloletnia suma dni ze śniegiem wynosi dla Zabrza 80.

średni stopień zachmurzenia w stosunku rocznym wynosi 70%, przy czym maksimum przypada w grudniu - 80%, a minimum w sierpniu - 57%

 

Wody

Dzielnica leży w dorzeczu Odry, Przez północną cześć Grzybowic przepływa Potok Grabowski, a południowa - Potok zernicki, z których to wody odprowadzane są do Bytomki i następnie do Klodnicy. Wymienione rzeki są naturalnymi odbiornikami wód powierzchniowych, ale również i ścieków kanalizacyjnych. W północno-zachodniej części dzielnicy znajduje sie staw zasilany przez wody gruntowe. Stosunki wodne w Grzybowicach nie są tak niekorzystne i uciążliwe jak w GOP-ie.